WAM-verzekering

WAM staat voor Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en is een verplichte verzekering volgens de wet. De verzekering biedt bescherming aan het slachtoffer (benadeelde) tegen de financiële gevolgen van een aanrijding.

Volgens de wet dienen verzekerd te zijn alle motorrijtuigen, o.a. bromfietsen, scooters, motorfietsen, auto’s, autobussen, vrachtwagens, tractor, zwaar materieel, dat zich op de openbare weg mag bevinden.

Deze verzekering dekt alle materiële en letselschade die t.g.v. het ongeval zijn ontstaan. Reparatiekosten van het voertuig, kosten van medische behandeling van de slachtoffers. Dit alles uiteraard tot een bepaald maximumbedrag.

Wat te doen bij schade c.q. aanrijding?

  1. Waarschuwen van de schade ondersteunende diensten van de verzekeraars
  2. Kentekennummer van de veroorzaker noteren, ingeval deze weg wil rijden
  3. Bij een onderlinge schikking, toch nog aangifte doen bij de politie
  4. Indien niet bekend is wie de veroorzaker is, de politie erbij halen en daarna een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer

Wat te doen bij verkoop van een voertuig?

De huidige eigenaar levert het nummerbewijs in bij de politie en het verzekeringsbewijs bij de verzekeraar.
De nieuwe eigenaar sluit een nieuwe verzekering af en daarmee gaat hij naar de politie die een nieuw nummerbewijs afgeeft.

Advies

Voorgesteld wordt een minimale WA-dekking te nemen van SRD. 20.000,00 waartegenover een bruto premie staat van SRD. 255,00 bruto. (Excl. OB)