Creditcard

U kunt een tussentijdse betaling of aanzuivering plegen door een aanzuiveringsopdracht voor de bank te sturen vanuit uw bankmail via Hakrinbank Internetbankieren. U kunt tevens persoonlijk bij de Hakrinbank (Hoofdkantoor of één van de bijkantoren) terecht voor het ondertekenen van een aanzuiveringsopdracht. Houdt u er rekening mee dat de bank geen emailopdrachten, noch gescande opdrachten accepteert.

Dit kan duiden op fraude. Indien u dit vermoedt is het belangrijk om meteen contact op te nemen met de Creditcard Unit van de Hakrinbank op het telefoonnummer 477722 toestelnummers 322, 383 of 388 voor het blokkeren van uw creditcard. U kunt ook een email sturen naar creditcard@hakrinbank.com Vervolgens kunt u persoonlijk bij de bank terecht voor het indienen van een Chargeback (betwiste transacties) bij Mastercard.

De opzegging dient u uiterlijk 2 maanden voor de vervaldatum, schriftelijk of via bankmail bekend maken

U kunt dan een opdracht geven voor een tussentijdse aanzuivering. Afhankelijk van hoe snel u weer over de vrijgekomen limiet wenst te beschikken, worden de de kosten die hieraan verbonden zijn bepaald.

De door u gepleegde transacties kunt u de volgende dag op uw creditcard rekening via Hakrinbank internetbankieren bekijken.

Indien uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u reeds na 1 werkdag over uw creditcard beschikken.

Bij een debitcard worden betalingen direct afgetrokken van het saldo dat op de hieraan gekoppelde bankrekening aanwezig is. Betalingen met een debitcard kunnen worden gepleegd totdat het saldo van de rekening op nul is. Bij een creditcard kunt u vooraf betalingen plegen tot een overeengekomen limiet. U lost deze pas aan het einde van de maand achteraf af. De dekking wordt door de bank beschouwd als een garantie bij het niet nakomen van uw betalingsafspraken. Het kan dus niet worden gebruikt om uw creditcard maandelijks terug te betalen.

De Hakrinbank biedt u de flexibiliteit uw limiet tijdelijk te verhogen. Hierbij moet u er voor zorgen dat het bedrag waarmee u uw limiet wenst te verhogen beschikbaar is op uw USD rekening. Vervolgens stuurt u een opdracht naar de bank vanuit uw bankmail via Hakrinbank Internetbankieren. U kunt tevens persoonlijk bij de bank terecht voor het ondertekenen van een opdracht voor een tijdelijke verhoging. Bij een tijdelijke verhoging is het noodzakelijk de periode van verhoging door te geven alsook het bedrag waarmee u wenst te verhogen.

De Hakrinbank verstrekt gedekte creditcards. De dekking kan gegeven worden in de vorm van een termijndeposito bij de Hakrinbank of zelfs hypothecaire dekking. De bank beschouwt de dekking als een garantie voor het terugbetalen van het debitsaldo van uw creditcard, indien u niet voldoet aan uw betalingsverplichtingen.

Met een creditcard van de Hakrinbank kunt u: online shoppen, hotel- en autoreserveringen plegen, POS transacties zowel lokaal als internationaal verrichten en ATM opnames doen.

Uw creditcard rekening wordt maandelijks ten laste van de door u opgegeven USD giro- of spaarrekening bij de Hakrinbank betaald. U kunt daarbij kiezen voor:

  • Full payment: hierbij wordt uw creditcard rekening maandelijks volledig aangezuiverd en wordt u geen rente in rekening gebracht.
  • Minimum payment: hierbij wordt uw creditcard rekening terugbetaald in 12 maandelijkse termijnen met een minimum van USD.55.00 per maand. De rente die u in rekening wordt gebracht bedraagt 1.17% per maand (Finance Charge).

Om in aamerking te komen voor een creditcard heeft u nodig:

  • Een compleet ingevuld en ondertekend creditcard aanvraagformulier.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-bewijs, Surinaams rijbewijs).
  • Een recente werkgeversverklaring of KKF uittreksel (bij ondernemers), niet ouder dan 1 maand.
  • Een USD giro-of spaarrekening bij de Hakrinbank.

Voor het indienen van de bovengenoemde stukken en het openen van een USD giro-of spaarrekening bent u terecht op het Hakrinbank hoofdkantoor of één van de bijkantoren.