Het actualiseren van onze klantdossiers

In de laatste jaren zijn wereldwijd verscherpte wettelijke maatregelen genomen om het witwassen van zwart geld en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Ook in ons land zijn de wettelijke maatregelen verscherpt. Zo moeten de banken ervoor zorgen dat de identiteit van elke cliënt bekend is en geverifieerd is aan de hand van een identiteitsdocument. Daarnaast zullen aanvullende persoonlijke gegevens aan een bank verstrekt moeten worden.

Om hieraan te voldoen is de Hakrinbank N.V. van start gegaan met het actualiseren van alle klantdossiers.  Deze actuele informatie zal ons in staat stellen beter in te spelen op uw bancaire behoefte.

In dit kader ontvangt elke klant van ons een brief met een opgave van de vereiste documenten en het verzoek deze alvast bij ons in te dienen.

Het indienen van documenten kan:

  1. Op één van onze kantoren: in een gesloten enveloppe met adressering aan het PIAD-projectteam, die u kunt deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus. Vergeet u niet om de oranje sticker, die u samen met deze brief heeft ontvangen, op de enveloppe te plakken bij indiening van de documenten. Een overzicht van onze kantoren met contact informatie kunt u raadplegen via: www.hakrinbank.com/contact;
  2. Per e-mail: op het e-mailadres: bsu-piad@hakrinbank.com;
  3. Via onze website: www.hakrinbank.com.
    U gaat naar Mijn Hakrinbank, vervolgens klikt u op HER en volgt u daarna het menu. Voor het uploaden van uw informatie vult u uw ID-nummer in en uw revisie code in die u van de bank hebt ontvangen.

De ontvangen documenten worden door de ons op volledigheid en echtheid gecontroleerd. Mocht blijken dat wij behoefte hebben aan additionele informatie, zullen wij u hierover telefonisch of per e-mail contacten.

Documenten die in het buitenland zijn opgemaakt, moeten voldoen aan specifieke vereisten. Klik hier voor een overzicht van deze vereisten. Klik hier voor een overzicht van deze vereisten.

Als u vragen heeft over het actualiseren van uw klantdossier, kunt u ons contacten op het telefoonnummer 477722 of op het e-mailadres: clientenservice@hakrinbank.com

 

Bijlagen:

Giro Spaar Schenking onder voorwaarden

Anansi en Student

Zakelijke klanten

UBO verklaring UBO Juridische Constructie