Het actualiseren van onze klantdossiers

De Hakrinbank N.V. is van start gegaan met het actualiseren van haar klantdossiers. Dit doen wij onder andere om klantgerichter te werken, in het kader van fraudebestrijding, om risico’s te beheren of om onderzoek te doen naar ongebruikelijke transacties. Voor het kunnen actualiseren van een klantdossier moeten klantgegevens periodiek zorgvuldig gedocumenteerd worden, waarbij vereiste documentatie van recente datum zijn.

In dit kader ontvangt elke klant van ons een brief met een opgave van de vereiste documenten, die wij in het klantdossier moeten bijhouden en met het verzoek om deze documenten bij ons in te dienen.

Het indienen van documenten kan:

  1. Op één van onze kantoren: in een gesloten enveloppe met adressering aan het PIAD-projectteam, die u kunt deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus. Vergeet u niet om de oranje sticker, die u samen met deze brief heeft ontvangen, op de enveloppe te plakken bij indiening van de documenten. Een overzicht van onze kantoren met contact informatie kunt u raadplegen via: www.hakrinbank.com/contact;
  2. Per e-mail: op het e-mailadres: bsu-piad@hakrinbank.com;
  3. Via onze website: www.hakrinbank.com.

U gaat naar Mijn Hakrinbank, vervolgens klikt u op HER en volgt u daarna het menu. Voor het uploaden van uw informatie vult u uw ID-nummer in en uw revisie code in die u van de bank hebt ontvangen.

De ontvangen documenten worden door de ons op volledigheid en echtheid gecontroleerd. Mochten wij in verband met het voltooien van het cliëntonderzoek nog vragen of additionele informatie nodig hebben, zullen wij u hierover telefonisch of per e-mail contacten.

Documenten die in het buitenland zijn opgemaakt, moeten voldoen aan specifieke vereisten. Klik hier voor een overzicht van deze vereisten.

Als u vragen heeft over het actualiseren van uw klantdossier, kunt u ons contacten op het telefoonnummer 477722 of op het e-mailadres: clientenservice@hakrinbank.com

 

Bijlagen:

Giro Spaar Schenking onder voorwaarden

Anansi en Student

Zakelijke klanten

UBO verklaring UBO Juridische Constructie