Reconstructieverzekering

Een reconstructieverzekering verschaft dekking tegen de kosten die moeten worden gemaakt om een, bij brand, verloren gegane administratie opnieuw op te zetten.  Gedekt zijn dus de alleen de kosten die reconstructie met zich meebrengt, niet het aanschaffen van nieuw materiaal zoals bijvoorbeeld computers.

U heeft keuze uit diverse mogelijkheden bij een reconstructieverzekering:

  • Dekking van de kosten van reconstructie van de financiële administratie voor het lopende en het voorafgaande kalenderjaar. Onder de financiële administratie worden mede verstaan gangbare specificaties van bezittingen, vorderingen, schulden en kosten.
  • De reconstructie van de gehele administratie. Naast de boekhoudkundige gegevens ook bijvoorbeeld tekeningen, klantencartotheken, documentatiemateriaal e.d.

 

Maak contact met de afdeling Business Banking op het telefoonnummer 477722 of stuur een e-mail naar businessbanking@hakrinbank.com.