Letter of credit

Afhankelijk van de relatie tussen koper en verkoper spreken partijen een betalingsconditie af voor de financiële afwikkeling van een goederen- of dienstentransactie. Bij een letter of credit stellen banken zich door de opening/confirmatie garant tegenover de verkoper van betaling van het LC-bedrag mits de verkoper volledig conform de LC-voorwaarden documenten heeft aangeboden. Transacties op LC-basis zijn onderhevig aan de ICC Uniforme regelen voor Letters of Credit, tenzij door partijen anders is overeengekomen. Dit betalingsinstrument biedt partijen door de betalingsgarantie van minimaal een bank (bij confirmatie twee banken) de grootst mogelijke zekerheid bij afwikkeling van import- en exporttransacties. De LC-sectie op de afdeling Foreign Transfers beschikt over een ruime ervaring met betrekking tot dit instrument. De afdeling Credits dient u gaarne van advies indien u behoefte heeft aan financiering van uw import en /of exporttransacties.