Lenen

Wat moet ik bij mijn leningsaanvraag overleggen?

In te dienen stukken:

 1. Eenmanszaak
  1. Surinaamse ID kaart of Surinaams rijbewijs of een geldig paspoort.
  2. Uittreksel uit het handelsregister van de KKF (niet ouder dan 1 maand).
  3. Indien import/ export, een Asycuda registratieformulier.
  4. Indien vergunning plichtig, de bedrijfsvergunning.
  5. CBB-uittreksel.
 2. N.V. i.o.
  1. Surinaamse ID kaart of Surinaams rijbewijs of een geldig paspoort v/d oprichters.
  2. Uittreksel uit het handelsregister van de KKF (niet ouder dan 1 maand).
  3. Indien import/ export, een Asycuda registratieformulier.
  4. Indien vergunning plichtig, de bedrijfsvergunning.
  5. CBB-uittreksels van de oprichters.
  6. Oprichtingsakte, indien beschikbaar.
  7. Indien de oprichter een rechtspersoon betreft, zie benodigde stukken van de betreffende rechtspersoon hieronder.

Valutaleningen worden op bescheiden schaal verstrekt aan die clienten waarvan het inkomen de maandelijkse valuta-aflossing toelaat.

Uitbetaling in termijnen geeft de Bank enig houvast dat de werkzaamheden conform de ingediende begroting plaatsvinden.

De Hakrinbank hanteert gunstige rente percentages berekend over het uitstaande saldo en voorziet u daarbij van het beste persoonlijke advies.

In principe wel.

De kasreserve is bedoeld voor de woningbouw en –renovatie.

De totale procedure neemt 4 werkdagen in beslag.
Het duurt twee werkdagen om uw leningsaanvraag goed te keuren.
U kunt dan twee werkdagen na goedkeuren beshikken over uw geld

De renteberekeningsmethode is hier van belang. Bij deHakrinbank wordt de rente berekend over het uitstaande saldo. Andere financiele instellingen hanteren de discontomethode waarbij de rente vooraf  wordt berekend over de initiële hoofdsom op basis van de afgesproken looptijd. Hoewel het tarief dan lager is, wordt de uiteindelijke te betalen rente bij de discontomethode veel hoger.

Een persoonlijke lening dient in maximaal 36 maanden te worden afgelost.

U kunt tot maximaal  SRD 10.000,-een persoonlijke lening afsluiten.