Standby Kredietfaciliteit

Handige overbrugging tot de volgende salarisstorting!

Met een Standby krediet van de Hakrinbank NV heeft u als client de mogelijkheid naar behoefte tot een van tevoren overeengekomen maximumbedrag (de kredietlimiet) geld op te nemen. U mag dus rood staan en maandelijks bij salarisstorting wordt het openstaand saldo verrekend. De limiet van de standby faciliteit bedraagt maximaal 75% van het netto-inkomen.

Voordelen:
  • Client beslist zelf wanneer en hoeveel hij wil opnemen.
  • Rentebesparing omdat de bank slechts rente in rekening brengt over het opgenomen bedrag en gedurende de tijd dat de client ‘rood staat’.
Tarieven:

Debetintrestpercentage : 19% p/jaar
Kredietprovisie : 1% p/kwartaal

Wie komen in aanmerking?

Girorekeninghouders die tenminste 1 jaar in vaste loondienst zijn bij een solide werkgever en van wie het salaris minimaal 6 mnd. op de girorekening bij de Hakrinbank wordt gestort.