Brandverzekering

Een brand tast het vermogen van de particulier aan. Het is daarom verstandig deze verzekering af te sluiten waardoor het vermogen wordt beschermd. De financiële risico’s worden afgewenteld op een fonds(verzekering). Deze verzekering is wettelijk niet verplicht, maar u doet er goed aan een brandverzekering af te sluiten. De materiële kosten die u lijdt door brand worden gedekt. Een brandverzekering dekt de materiële schade aan uw pand of inboedel die het gevolg is van brand of blikseminslag alsmede de waterschade veroorzaakt door bluswerkzaamheden. Het is raadzaam uw tussenpersoon periodiek een hertaxatie te laten plegen van uw bezittingen; op deze wijze voorkomt u onderverzekering.

Premie

Deze is onder andere afhankelijk van de bouwaard van het onroerend goed, steen, gemengd of hout respectievelijk. 2,50 ‰,  3,75 ‰, en 5,00 ‰.

Benodigdheden voor het aanvragen c.q. afsluiten van een brandverzekering:

  • Persoonsgegevens aanvrager
  • Kopie ID kaart
  • Adres van de te verzekeren belangen (gebouwen en inhoud)
  • Indien beschikbaar een plattegrond van het onroerend object en een lijst van de roerende objecten, met hun waarde