WAM verzekering

WAM staat voor Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en is een verplichte verzekering volgens de wet. De verzekering biedt bescherming aan het slachtoffer (benadeelde) tegen de financiële gevolgen van een aanrijding.

Volgens de wet dienen verzekerd te zijn alle motorrijtuigen, die zich op de openbare weg bevinden. De schade gedekt door een WAM-verzekering betreft onder andere:

  • Alle materiële en letselschade als gevolg van het ongeval.

Dit alles uiteraard tot een bepaald maximumbedrag.

Wat te doen bij schade c.q. aanrijding

  1. waarschuwen van de schade ondersteunende diensten van de verzekeraars
  2. kentekennummer van de veroorzaker noteren, ingeval deze weg wil rijden
  3. bij een onderlinge schikking, toch nog aangifte doen bij de politie

Indien niet bekend is wie de veroorzaker is, de politie erbij halen en daarna een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer

Maak contact met de afdeling Business Banking op het telefoonnummer 477722 of stuur een e-mail naar businessbanking@hakrinbank.com.