Incasso

Afhankelijk van de relatie tussen koper en verkoper spreken partijen een betalingsconditie af voor de financiële afwikkeling van een goederen- of dienstentransactie. Bij een incasso handelen banken commerciële en/of financiële documenten af, conform ontvangen instructies (afkomstig van een bank of rechtstreeks van een leverancier). Import en exportincasso’s worden afgehandeld op het hoofdkantoor van de Hakrinbank. Transacties op incassobasis zijn onderhevig aan de ICC Uniforme regelen voor Incasso’s, tenzij door partijen anders wordt overeengekomen.

Onze incassomedewerkers op het hoofdkantoor geven u gaarne meer advies over deze betalingsvorm.