Partnerschappen

De Hakrinbank is zich ervan bewust hoe belangrijk de natuur is voor de mensheid en voor onze economie en zet zich samen met het SGPP in om de Surinaamse natuur te beschermen door middel van onder andere duurzaam ondernemen. De Hakrinbank is om deze reden al vanaf 2010 partner in het Suriname Conservation Foundation Green Partnership Program (SGPP).

Het SCF Green Partnership Program (SGPP) heeft als doelen:

  • Het verbreden van het financiële draagvlak van het SCF Endowment Fund voor het financieren van projecten.
  • Processen ter vergroening van de eigen interne organisatie door toepassing van innovatieve administratieve en productiemethoden/ technologieën.
  • Het stimuleren van de toepassing van groene technologie en processen die een positieve bijdrage moet leveren aan de verdere ontwikkeling van Suriname.
  • Ondersteuning te geven aan het vervaardigen van educatieve video’s/documentaires ter verspreiding en verbreding van de kennis over de Surinaamse natuur.
  • Het organiseren van seminars over specifieke onderwerpen die te maken hebben met de bescherming van onze natuur
  • Als partner binnen dit programma streeft de Hakrinbank er ook naar om de bovengenoemde doelen te verankeren bij haar bedrijfsvoering.

Klik hier voor meer informatie over het Green Partnership Programma.