Corporate Governance Code

Inleiding

De Hakrinbank hecht grote waarde aan een goede, up to date Corporate Governance Code. Deze Code bevat richtlijnen voor het handelen van de organen van de Hakrinbank N.V. en vormt een belangrijk instrument voor het functioneren van deze organen. Zij schept waarborgen voor een deugdelijk bestuur en voor een optimale transparantie. Daardoor is zij van belang voor alle bij de vennootschap en de met haar verbonden onderneming betrokken stakeholders. In dit geval zijn dat de aandeelhouders, de werknemers, de cliënten, de overheid, de leveranciers en de samenleving als geheel.

Onze bank was het eerste bedrijf in Surinaamse handen dat enige jaren geleden een Corporate Governance Code introduceerde. Wij geven invulling aan onze ambitie om de leidende rol in Suriname op dit gebied te behouden, middels invoering van een nieuwe, volledig aan deze tijd aangepaste code. De Corporate Governance Code van de Centrale Bank van Suriname voor het bankwezen heeft als uitgangspunt gegolden bij het formuleren van deze code, alsmede het document Principles for enhancing Corporate Goverance (Bank for International Settlemens BIS, october 2010).

Voor de implementatie van de corporate governance structuur en de naleving van de code zijn de Directie en de Raad van Commissarissen verantwoordelijk. In het jaarverslag informeren deze organen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het terzake gevoerde beleid.

Directie Hakrinbank N.V.
Drs. R.P.V. Sheorajpanday
Algemeen Directeur
Raad van Commissarissen Hakrinbank N.V.
Drs. H. Schurman
President Commissaris

 

Klik hier voor Corporate Governance Code van de Hakrinbank N.V.