Ongevallenverzekering / School Ongevallen

De Persoonlijke Ongevallenverzekering biedt dekking tegen de gevolgen van ongevallen, zowel in als buiten het beroep van de verzekerde. Het biedt u bescherming tegen plotseling inkomensverlies. De ongevallenverzekering wordt ingedeeld in 4 categorieën. Ongevallenverzekering bij:

  • Overlijden
  • Algehele of gedeeltelijke blijvende invaliditeit
  • Algehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
  • Van te voren overeengekomen maximale vergoeding van medische kosten

De School Ongevallenverzekering heeft dezelfde dekking, alleen geldt deze dekking uitsluitend op weg van huis naar school vice versa en tijdens schooltijd. De premie is afhankelijk van de te verzekeren sommen en van de categorie onderwijs welke genoten wordt.