Klant worden

Wat zijn de voorwaarden voor het openen van een rekening? (SRD, USD of EURO)

Benodigde documentatie voor persoonlijke rekeningen:

Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor het openen van een persoonlijke rekening.
Een geldig paspoort of Sur. ID kaart of Sur.rijbewijs.
Een CBB uittreksel.
Een werkgeversverklaring of bewijs van andersoortige inkomsten. In geval betrokkene een eigen zaak heeft, dient een origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel te worden overgelegd, niet eerder gedateerd dan een maand vóór de opening van de rekening.
Voor studentenrekeningen is tevens vereist een studentenpas of verklaring van de school, alsmede een door de ouders getekende volmacht.

Indien aanvrager een niet-ingezetene is dient ook een referentie te worden overgelegd van de buitenlandse bank waar aanvrager een rekening aanhoudt.

EERSTE INLEG
Bij het openen van een rekening dient direkt een eerste inleg te worden gestort.
Voor alle valuta's geldt een eerste inleg van 25,--

De bescheiden ter opening van een VV rekening zijn identiek aan die bij opening van een SRD rekening. Zie hoe word ik een particuliere klant? en hoe word ik zakelijke klant?

Om een zakelijke Hakrinbank klant te worden opent u bij elk willekeurig Hakrinbank kantoor in stad of distrikt een zakelijke rekening(spaar of giro rekening). De te overleggen bescheiden voor opening van de rekening zijn:

  • Aanvraagformulier voor het openen van een zakelijke rekening, aangevende de namen van de personen die gemachtigd zijn op de rekening te tekenen en eventuele beperkingen.
  • Kopieën van geldige paspoorten van de tekeningsbevoegdheden (persoonsgegevens, foto, handtekening en geldigheid) of Surinaamse ID kaart of Surinaams rijbewijs.
  • Origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet eerder gedateerd dan een maand vóór de opening van de rekening.
  • Een exemplaar van de goedgekeurde statuten.
    n.b.: hetzelfde geldt voor verenigingen. Stichtingen dienen een akte van oprichting van de notaris te overleggen.

Indien aanvrager een niet-ingezetene is dient ook een referentie te worden overlegd van de buitenlandse bank waar aanvrager een rekening aanhoudt.

Een studentenrekening kan op elk Hakrinbank kantoor worden geopend tegen overlegging van:

  • Studentenpas of ander inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling. VOJ studenten dienen een door de Bank meegegeven verklaring door het schoolhoofd te laten ondertekenen en afstempelen
  • Geldig identificatiebewijs zoals ID kaart/ paspoort/ rijbewijs. Indien bij VOJ studenten geen van deze documenten voor handen is dient de wettelijke vertegenwoordiger aanwezig te zijn met medeneming van familieboekje en een foto van de aspirant rekeninghouder.
  • Minderjarige studenten (jonger dan 21 jaar) hebben een volmacht nodig van de wettelijke vertegenwoordiger. Volmachtformulieren zijn te verkrijgen bij de balie en mogen ter ondertekening worden meegenomen.

De minimale eerste inleg op een studentenrekening bedraagt SRD 25,--

Het openen van een rekening bij de Hakrinbank is kosteloos. Bij de opening zal direct een eerste inleg dienen te worden gedaan. Voor alle valuta's geldt een eerste inleg van 25,--