Inkomende betalingsopdrachten buitenland

Een groeiend aantal rekeninghouders maakt gebruik van de mogelijkheden van de Hakrinbank voor de ontvangst van periodieke uitkeringen uit het buitenland. Pensioenen, AOW en andere uitkeringen uit Europa en Amerika worden direct op de rekening geboekt. Voor bedragen groter dan USD/ EUR 10.000,- dient voor creditering op de rekening een verklaring inzake de herkomst van de fondsen te worden ondertekend.