E-statements

De Hakrinbank biedt u de mogelijkheid om uw rekeningafschriften digitaal te ontvangen (E-statements), zodat u snel en gemakkelijk de mutaties op uw rekening kunt bezichtigen. U bent hierdoor niet langer afhankelijk van de postdienst en kunt voortaan op de afschriftdatum direct beschikken over uw afschrift. Voordelen van deze E-statement:

  • Indien er transacties hebben plaatsgehad, ontvangt u uw E-statements op basis van de door u aangegeven frequentie via Internetbankieren of in uw e-mail inbox;
  • Het tarief voor E-statements bedraagt SRD 0.25 per afschrift, terwijl de kosten voor een papieren afschrift SRD 2.00 bedragen;
  • Naar uw eigen keuze kan uw E-statement digitaal opgeslagen of uitgeprint worden voor uw administratie;
  • U levert een bijdrage aan een beter milieu door minder papiergebruik.

Bij E-statements zijn er twee mogelijkheden:

  1. Downloaden via Internetbankieren.Nadat u bent ingelogd in Internetbankieren klikt u op View Statements onder de menu Customer Services. Daar kiest u het rekeningnummer en de periode van het rekeningafschrift dat u wilt bezichtigen. Klik op “Retrieve Statements” en vervolgens het afschrift dat u wenst te bekijken. Bij deze optie ontvangt u nog steeds uw papieren afschrift. Wenst u deze niet meer per post te ontvangen kunt u middels “Bankmail” onder het menu Customer Services een bericht sturen naar de afdeling “Domestic” voor de stopzetting van uw papieren afschrift. Vermeld in uw bericht het rekeningnummer waarvan u geen papieren afschriften wenst te ontvangen.
  1. Ontvangen via e-mail.Om van deze optie gebruik te maken kunt u het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend indienen bij de Infobalie van het hoofdkantoor of één van onze filialen. Voor de veiligheid van uw gegevens ontvangt u uw afschrift als een beveiligd document in uw e-mail inbox. Van de bank ontvangt u een wachtwoord, waarmee het beveiligd document geopend kan worden. Bij deze optie komt uw papieren afschrift automatisch te vervallen.

Maakt u reeds gebruik van E-statements en wil u wijzigingen aanbrengen? Vul dan het wijzigingsformulier volledig in en dien deze in bij de Infobalie van het hoofdkantoor of één van onze filialen.