Construction All Riskverzekering

De C.A.R.-polis beschermt de belangen van alle bij de uitvoering van een bouwproject betrokken partijen, zowel voor de schade door vernieling of beschadiging van het werk als door verdwijning (diefstal)van verzekerde bouwmaterialen, alsmede voor schaden aan derden toegebracht bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Met de bij de bouw betrokken partijen bedoelen wij de opdrachtgever, aannemer(s), onderaannemer(s), installateur(s), architect(en), adviseur(s)en constructeurs. Leveranciers- niet actief medewerking verlenend aan de bouw- blijven buiten de hierboven genoemde groep.

Maak contact met de afdeling Business Banking op het telefoonnummer 477722 of stuur een e-mail naar businessbanking@hakrinbank.com.