Autofinanciering

Welke documenten dienen overgelegd te worden bij de aanvraag voor autofinanciering?

De te overleggen documenten zijn een:

  • Offerte van het aan te schaffen voertuig
  • Copie van uw rijbewijs
  • Recente werkgeversverklaring en loonslip
  • Uittreksel van het CBB

Daarnaast dient u over een eigen inbreng van minimaal 25% van de koopsom te
beschikken.

Bij ondertekening van de kredietovereenkomst  wordt u eenmalig in kennis gesteld van de periodieke premieboekingen. Het is aan te bevelen rond de premiebetaaldag te zorgen voor voldoende fondsen op uw rekening.

All-Risk (Casco) verzekering is ter veiligstelling van de belangen van de bank verplicht bij verstrekking van een autofinanciering.

Het gefinancierde voertuig wordt all-risk verzekerd hetgeen de hoogte van de premie verklaart.

Indien uw zaken bij de bank volledig zijn afgerond krijgt u het voertuig binnen drie werkdagen van de dealer.

De aflossing is afhankelijk van de koopsom en de uiteindelijke aanbetaling (minimaal 25% van de koopsom).