Betalen Binnenland

Aan de bovenkant van het strookje is altijd aangegeven waarom de transactie niet is geautoriseerd.
b.v: amount requested cannot be dispensed betekent dat er een verkeerd bedrag is ingetoetst.
Invalid pin betekent dat u een verkeerde pincode heeft ingetoetst.

De daglimiet is gesteld op SRD 1.000,= ; men kan meerdere keren per dag opnemen totdat deze limiet is bereikt.

Kaarten die bij gastbanken zijn ingeslikt moeten bij de eigen bank worden opgehaald.

Bewaar uw pinpas altijd in het hoesje om beschadigingen te voorkomen en houdt het uit de buurt van apparaten met magnetische velden zoals uw mobiele telefoon, tassen, portemonnees en hoesjes met magnetische sluiting.

De daglimiet is gesteld op SRD 100.000,= ; men kan bij verschillende zaken per dag betalen totdat deze limiet is bereikt.

De daglimiet is gesteld op SRD 2.000,= ; men kan meerdere keren per dag opnemen totdat deze limiet is bereikt.

Opnamen en stortingen zijn aan een limiet gebonden. Voor stortingen gelijk aan of meer dan EUR/USD 3.000 of SRD 28.000 moet het formulier “verklaring van herkomst” ingevuld worden.
Voor stortingen groter dan EUR 5.000 of USD 10.000 moet het formulier “verklaring van herkomst” en de onderliggende documenten ingevuld en ondertekend worden.

Klik hier voor het overzicht van de Hakrinbank ATM's.

Indien het om beide zaken gaat moet de cliënt deze zelf ophalen om te voorkomen dat onbevoegden op de rekening kunnen muteren. Gaat het alleen om een kopie pinpas dan mag men een gemachtigde aanwijzen.

De openingstijden van onze kassa’s zijn 7.30- 2.00 van maandag tot en met vrijdag.