Persoonlijke ongevallenverzekering

De Persoonlijke Ongevallenverzekering biedt dekking tegen de gevolgen van ongevallen, zowel in als buiten het beroep van de verzekerde. Het biedt u bescherming tegen plotseling inkomensverlies. De ongevallenverzekering wordt ingedeeld in 4 categorieën. Ongevallenverzekering bij:

  • Overlijden
  • Algehele of gedeeltelijke blijvende invaliditeit
  • Algehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
  • Van tevoren overeengekomen maximale vergoeding van medische kosten

 

Maak contact met de afdeling Business Banking op het telefoonnummer 477722 of stuur een e-mail naar businessbanking@hakrinbank.com.