Blanco betalingen

Afhankelijk van de relatie tussen koper en verkoper spreken partijen een betalingsconditie af voor de financiële afwikkeling van een goederen- of dienstentransactie. Bij blanco betaling is er een dusdanig vertrouwen tussen partijen dat óf eerst betaling plaats heeft voor verzending van de goederen(vooruitbetaling) óf dat na ontvangst voor de goederen/ diensten betaald wordt. Een blanco betaling naar het buitenland kan geschieden via een overmaking per telecommunicatie (SWIFT). Voor blanco overmakingen naar het buitenland bent u terecht op elk Hakrinbank kantoor. Voor zover nodig worden de bijbehorende IT-formulieren voor u ingevuld en geregistreerd. Gebruik bijgaand overmakingsformulier voor blanco overmakingen.

Ontvangt u regelmatig of incidenteel fondsen uit het buitenland uit hoofde van exportopbrengsten, levensonderhoud/uitkering of schenking. Vanwege het uitgebreid correspondenten netwerk van de Hakrinbank kunnen wij gegarandeerd snel ook de inkomende betalingen op uw rekening crediteren.

 

Aanvraagformulier:

Swift Overmakingensformulier