Treasury / Valuta

Is het mogelijk via internetbanking een treasuryopdracht (aan- of verkoop) te verstrekken?

Ja, dat is mogelijk. Uitgaande van en de beschikbaarheid van fondsen op uw rekening en de gevraagde valuta zal uw treasury-opdracht uitgevoerd worden aan de hand van de beschikbaarheid.

De scherpe actuele koersen die de bank hanteert worden bepaald door vraag en aanbod op de lokale en internationale valutamarkt, rekening houdend met de geldende regelgeving voor lokale banken.

Er is bij de Hakrinbank geen minimaal bedrag dat gehanteerd wordt bij het omwisselen van valuta. Elk gewenst bedrag mag omgewisseld worden.

Het aankopen of verkopen van vreemde valuta brengt geen extra kosten met zich mee.

De wisselkoersen van de CBvS dienen als richtlijn voor de commerciële banken en cambio’s voor het bepalen van de wisselkoersen. De werkelijke wisselkoersen, tegen welke transacties plaatsvinden, worden bepaald door de valuta markt zelf.