ATM’s veranderen in Cashpnt

De Hakrinbank en Banking Network Suriname N.V. (BNETS) zijn een samenwerking aangegaan met als doel het gefaseerd overdragen van onze geldautomaten (ATM’s) aan BNETS. Het belangrijkste doel van deze samenwerking is dat er verspreid over het land contant geld beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk is met in achtneming van veiligheid.

Intussen heeft de Hakrinbank haar tweede ATM overgedragen aan BNETS en deze staat momenteel aan de Estreliastraat te Kasabaholo. Deze ATM is per 15 oktober 2021 in gebruik genomen in de huisstijl van Cashpnt.  Op kort termijn veranderen circa 80% van de ATM’s in Suriname in Cashpnt, die te herkennen zijn aan de rood/grijze kleur. Cashpnt is een samenwerking van:

  • Hakrinbank
  • De Surinaamsche Bank
  • Finabank
  • De Surinaamse Postspaarbank
  • Coöperatieve Spaar- en Kredietbank Godo U.A.
  • VCB Bank

KENMERKEN VAN CASHPNT

Functionaliteiten

Cashpnts krijgen de basisfunctionaliteiten zoals kasopname, rekeningsaldo en snelkas. Daarnaast krijgen Cashpnts de functionaliteit van “mobile top-up” of “Mopé”.

Branding

Cashpnts krijgen een eigen branding: u herkent ze aan de rood/grijze kleur aan de buitenzijde. De schermen en transactiebonnetjes krijgen een uniforme uitstraling met Cashpnt herkenning.

Beheer

Het beheer zal geleidelijk aan door BNETS worden overgenomen in nauwe afstemming met de banken.

Customer service

Cashpnt heeft een eigen customer service center 132

 

Vanaf eind 2022 worden alle ATM’s van de eerdergenoemde banken vervangen door Cashpnts. BNETS is eigenaar van het interbancaire netwerk in Suriname. Dankzij de dienstverlening van BNETS kunnen pinpashouders van de lidbanken van elkaars ATM- en POS-faciliteiten gebruikmaken.

 

De helpdesk 132 is het contactcenter voor klanten die vragen en/of problemen hebben of onregelmatigheden zien bij een Cashpnt. Voor meer informatie over Cashpnt bezoekt u de website www.cashpnt.sr