WAM verzekering

WAM staat voor Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en is een verplichte verzekering volgens de wet. De verzekering heeft als doel de slachtoffers van verkeersongevallen te vergoeden voor hun geleden schade.

Volgens de wet dienen verzekerd te zijn alle motorrijtuigen, die zich op de openbare weg bevinden. Deze verplichte verzekering kunt u uitbreiden met aanvullende dekking die ook schade aan uw eigen voertuig verzekert. Dit alles uiteraard tot een bepaald maximum bedrag.

Wat te doen bij schade c.q. aanrijding

  1. U meldt de schadeondersteunende dienst van de verzekeraar
  2. U noteert het kentekennummer van de veroorzaker
  3. U doet aangifte bij de politie
  4.  indien niet bekend is wie de veroorzaker is, de politie erbij halen en daarna een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer

Wat te doen bij verkoop van een voertuig?

De huidige eigenaar levert het nummerbewijs in bij de politie en het verzekeringsbewijs bij de verzekeraar. De nieuwe eigenaar sluit een nieuwe verzekering af en daarmee gaat hij naar de politie die een nieuw nummerbewijs afgeeft.