Ongevallenverzekering

De Persoonlijke Ongevallenverzekering biedt dekking tegen de gevolgen van ongevallen, zowel in als buiten het beroep van de verzekerde. Het biedt u bescherming tegen plotseling inkomensverlies. De ongevallenverzekering wordt ingedeeld in 4 categorieen. Ongevallenverzekering bij:

  • overlijden
  • algehele of gedeeltelijke blijvende invaliditeit
  • algehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
  • van te voren overeengekomen maximale vergoeding van geneeskundige kosten