Levensverzekering

Er zijn twee hoofdvormen van levensverzekering n.l. kapitaalverzekeringen en gemengde verzekeringen. De kapitaalverzekering is een verzekering welke tot uitkering komt zodra de verzekerde komt te overlijden; bij het in leven zijn van de verzekerde op de einddatum van deze verzekering vervalt de polis zonder dat deze tot uitkering komt. Het overlijden van de verzekerde doet de verplichting tot uitkering van de verzekeraar ontstaan. Bij een gemengde verzekering komt het kapitaal tot uitkering bij eerder overlijden van de verzekerde of bij het in leven zijn op de einddatum van de verzekerde. Het eerder verscheiden van de verzekerde voor de einddatum van de polis of het in leven zijn van de verzekerde op de einddatum is de voorwaarde voor prestatie van de verzekeraar. De premie is afhankelijk van het gekozen plan, het kapitaal en de duur van de verzekering.