Brandverzekering

Een brandverzekering dekt de materiele schade aan uw pand of inboedel die het gevolg is van brand of blikseminslag alsmede de waterschade veroorzaakt door bluswerkzaamheden. Het is raadzaam de verzekeringsmaatschappij periodiek een herkeuring te laten doen van uw bezittingen; U voorkomt daarmee dat u onverzekerd bent.