Anansi spaarrekening

De Anansi spaarrekening is een nieuw en voordelig spaarproduct in SRD bestemd voor 0-12 jarigen. Met een eerste inleg van minimaal SRD 25,– is een Anansi spaarrekening toegankelijk voor een ieder en kan periodiek naar draagkracht verder worden gespaard. Bij opening van de rekening dient te worden aangegeven hoe in de toekomst over de fondsen zal worden beschikt. De mogelijkheden zijn óf omzetting op 14-jarige leeftijd naar een studentenrekening met pinpas óf omzetting bij meerderjarigheid naar een gewone spaarrekening. De rente op een Anansi spaarrekening is hoger dan bij andere spaarvormen en bedraagt 7% per jaar. Tussentijdse opnames zijn niet mogelijk. Een Anansi spaarrekening is een alternatief en waardevol geschenk voor een kind dat u dierbaar is.