StudiePL

De StudiePL

Studeren kost geld en het kan voorkomen dat je een keuze hebt gemaakt voor een studie die je heel graag wilt volgen, echter heb je op dit moment niet voldoende financiële middelen om die te betalen. Wij hebben daarom speciaal voor jou de Studie Persoonlijke Lening (StudiePL) ontwikkeld. Met de StudiePL kun je dus, ondanks het feit dat je op dit moment niet over voldoende financiën beschikt, toch met een betaalbare financiering de studie van jouw keuze volgen.

Stukken te overleggen bij het aanvragen van de StudiePL

Om de StudiePL in behandeling te nemen hebben wij de onderstaande stukken van jou alsook van de borg (medekredietnemer) nodig:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs.
 • Recente werkgeversverklaring (waarin opgenomen het woonadres, de functie en de datum indiensttreding).
 • Recente salarisspecificatie.
 • Recent dagafschrift indien de salarisrekening bij een andere bank is ondergebracht.
 • Alleen van de borg: CBB-uittreksel

De StudiePL Gids

In de StudiePL Gids zijn de Studie- en de CursusPL opgenomen, waarbij er een overzicht wordt gegeven van de opleidingsmogelijkheden van diverse hoger onderwijs instellingen in Suriname met de daarbij behorende financieringsmogelijkheden.

De CursusPL

Soms wil je je laten bijscholen in een bepaald vakgebied. Een beroepsgerichte cursus of training is op dat moment de ideale manier om in een korte periode de benodigde kennis op te doen. Speciaal voor die gevallen hebben wij de CursusPL ontwikkeld. De CursusPL is een financiering met een looptijd van maximaal 1 kalender jaar, onafhankelijk van de cursusduur.

Stukken te overleggen bij het aanvragen van de CursusPL

Om de CursusPL in behandeling te nemen hebben wij de onderstaande stukken van jou nodig:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs.
 • Recente werkgeversverklaring (waarin opgenomen het woonadres, de functie en de datum indiensttreding).
 • Recente salarisspecificatie.
 • Recent dagafschrift indien de salarisrekening bij een andere bank is ondergebracht.

Als er sprake is van een eigen bedrijf, dan moeten de volgende stukken worden ingediend:

 • Geldig identiteitsbewijs.
 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Recente financiële informatie van het bedrijf (jaarrekening).
 • CBB-uittreksel.
 • KKF-uittreksel.

Ben je er klaar voor?

Neem onze StudiePL Gids rustig door, zodat je weet hoe je op een betaalbare manier de studie van jouw keuze kan volgen. Download hier de StudiePL gids voor de studie financieringsmogelijkheden.

Klik hier voor het aanvraagformulier van de Studie- en of CursusPL.