Buitenland

Voor studerenden in het buitenland bestaat de mogelijkheid de ouderlijke steun te ontvangen via een bankcheque of een overmaking per telecommunicatie (SWIFT). Met de juiste betalingsgegevens kan de begunstigde binnen 1 à 2 dagen over zijn geld in het buitenland beschikken.
Betalingen vanuit het buitenland, zoals giften, studiekosten of anderszins, worden via ons automatisch betalingssyteem direct op uw rekening gestort. Wij dienen u graag van advies over alle mogelijkheden van ons buitenlands betalingsverkeer.

Voor informatie over betalingen naar het buitenland zie pagina Particulier/Betalen/Buitenland