Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Actueel | Persberichten
Persberichten
Hakrinbank Halfjaarcijfers 2018
24 oktober 2018

De Hakrinbank heeft vandaag haar halfjaarrapport 2018 uitgebracht. Hierin zijn opgenomen de geconsolideerde balans per 30 juni 2018, de winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2018 en de toelichtingen daarop, welke zijn beoordeeld door de externe accountant, die hieromtrent een beoordelingsverklaring heeft afgegeven.
De presentatie van dit verslag past in het streven van de Hakrinbank naar waarborging van een transparante bedrijfsvoering en regelmatige informatieverstrekking aan de samenleving en de stakeholders van de bank over de ontwikkelingen binnen haar bedrijf.

Het rapport bevat informatie over de Surinaamse economie en het verloop van zaken binnen de Hakrinbank en haar dochterondernemingen de Nationale Trust- en Financierings Maatschappij N.V. en Hakrinbank Real Estate N.V.

Het geconsolideerd balanstotaal steeg in het eerste halfjaar 2018 met 5,7% tot SRD 4,38 miljard. De geconsolideerde kredietverlening steeg met slechts 0,5% tot SRD 1,57 miljard, vanwege beperkte uitzettingsmogelijkheden die voldeden aan onze acceptatiecriteria.

De geconsolideerde winst vůůr belastingen bedroeg SRD 23,0 miljoen, een afname van 21,0% ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2017. De afname werd veroorzaakt door de daling van de interestmarge en van het resultaat uit financiŽle transacties, evenals door gestegen kosten, onder andere verband houdende met de aangehouden euro geldzending.

Op grond van de gerealiseerde resultaten in de eerste helft van 2018 en rekening houdende met de ontwikkeling van onze BIS solvabiliteitsratio, heeft de Raad van Commissarissen na overleg met de directie besloten geen interim-dividend uit te keren. De koers van het aandeel Hakrinbank N.V. op de Surinaamse Effectenbeurs bleef in het eerste halfjaar 2018 onveranderd op SRD 408.

Begin juli heeft de minister van FinanciŽn ons per brief geÔnformeerd dat de regering voornemens is om de verkoop van haar aandelen in de Hakrinbank in de tweede helft van 2018 te effectueren. Wij zullen de volledige ondersteuning geven hieraan, teneinde dit voornemen te helpen realiseren.

Per eind september is de heer drs. Jim Bousaid, na een dienstverband van circa 35 jaren bij de Hakrinbank, waarvan de laatste 16 jaren als algemeen directeur, met pensioen gegaan.. De directie wordt thans gevormd door de heer drs. Rafiek Sheorajpanday, commercieel directeur, tevens waarnemend algemeen directeur en mevrouw drs. Magalie Keerveld RA, financieel directeur. De Hakrinbank heeft onder leiding van de heer Bousaid belangrijke mijlpalen bereikt en is flink gegroeid. Er zal begin november een afscheidsreceptie voor zakenrelaties gehouden worden, om de heer Bousaid op gepaste wijze  uit te zwaaien.

De heer Sheorajpanday geeft aan niet ontevreden te zijn over de gerealiseerde bedrijfsresultaten, ondanks de iets mindere financiŽle resultaten. Hij is bijzonder verheugd met de introductie van Hakrinbank Online Payments (HOP), waarmee enerzijds het betaallandschap in Suriname naar een hoger niveau is gebracht, en anderzijds kan HOP een sterke impuls geven aan de ontwikkeling van e-commerce in Suriname. Ook is een aanvang gemaakt met de introductie van Hakrinbank Easy Request (HER) dat de verstrekking van consumentenkredieten vergemakkelijkt. HER faciliteert de verkopen van de bedrijfsklanten van de Hakrinbank, en vergroot het gemak voor de consument.

De heer Sheorajpanday geeft aan dat de introductie van innovatieve, vooral op financial technology (fintech) gebaseerde producten en diensten de toegankelijkheid en het gemak van de dienstverlening zullen verbeteren en daarmee de verdere ontwikkeling van de Hakrinbank zullen bestendigen.

Klik hier  voor het jaarverslag 2018 van de Hakrinbank N.V.

DIRECTIE HAKRINBANK N.V.

Drs. Rafiek P.V. Sheorajpanday, waarnemend algemeen directeur.
    Bekijk recente artikelen
    Bekijk archief