Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Actueel | Persberichten
Persberichten
Directie Hakrinbank tevreden over het boekjaar 2017
11 juli 2018

De Hakrinbank heeft in het boekjaar 2017 bevredigende bedrijfsresultaten geboekt. Deze kwamen tot stand in een klimaat van voortdurende doch afnemende economische onevenwichtigheid en aanhoudende teruggang bij de op de binnenlandse afzetmarkt gerichte ondernemingen. De hoge omgevingsrisico’s noodzaakten tot een streng risicomanagement en tot een prudent kredietintake beleid, die op hun beurt invloed hadden op de groei en rentabiliteit van de bank.

Het geconsolideerd balanstotaal steeg met 23% tot SRD.4,14 miljard. De groei heeft zich ook voortgezet in de eerste helft van 2018.

De winst vóór belastingen steeg met 19% tot SRD.54,7 miljoen, door de toegenomen intrestbaten en provisies en de beheerste kostenontwikkeling.

De winst werd door de stabiele wisselkoers nauwelijks beïnvloed door koersresultaten, hetgeen in het boekjaar 2016 wel het geval is geweest door de forse revaluatie van de vreemde valuta.
Over het boekjaar 2017 zal een dividend in contanten worden uitgekeerd van SRD.16,80 per aandeel van nominaal SRD.0,15. In september 2017 werd reeds interim-dividend van SRD.6,00 uitgekeerd, waardoor  het slotdividend SRD.10,80 bedraagt. Deze dividenduitkering is in lijn met het vastgestelde kapitaal- en dividendbeleid van de vennootschap.

De koers van aandelen Hakrinbank op de Surinaamse Effectenbeurs bleef gedurende het gehele jaar stabiel op SRD.408,--, zodat aan de stijgende trend een eind kwam. Dit hield mogelijk verband met de mindere economische ontwikkelingen en de weerslag daarvan op het bedrijfsleven en het bankwezen. Door de uitkering van stockdividend steeg de marktkapitalisatie van de Hakrinbank met ruim 4% naar SRD.213,4 miljoen.

Begin 2017 werd er intensief overleg gevoerd tussen de directie en minister Hoefdraad als vertegenwoordiger van de grootaandeelhouder, de Staat Suriname, over afbouw van haar aandelenbelang in de Hakrinbank. Dit overleg resulteerde in een brief van 26 januari 2017, waarin de minister aangaf dat de Staat Suriname positief staat tegenover afbouw van haar participatie in het geplaatst aandelenkapitaal van 51% tot het in de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2011 vastgestelde maximum van 20%.

Medio vorig jaar werd door de directie van de Hakrinbank een selling memorandum inclusief een verkoopstrategie voor het aandelenpakket ter goedkeuring aangeboden aan Minister Hoefdraad, waarop geen reactie werd ontvangen. Wij zullen wederom aandringen om tempo te maken met het besluitvormingsproces.

Klik hier voor het jaarverslag 2017 van de Hakrinbank N.V. 

Paramaribo, 10 juli 2018

DIRECTIE HAKRINBANK N.V.

Drs. J.D. Bousaid, Algemeen Directeur
    Bekijk recente artikelen
    Bekijk archief