Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Actueel | Persberichten
Persberichten
Directie Hakrinbank tevreden over het boekjaar 2016
20 juni 2017

De Hakrinbank heeft in het boekjaar 2016, overall bezien, bevredigende bedrijfsresultaten geboekt. De in het verslagjaar gerealiseerde resultaten kwamen tot stand in een klimaat van een diepe economische recessie, hoge inflatie en een proces van forse afname van de externe waarde van de Surinaamse dollar. De sterk toegenomen omgevingsrisico’s noodzaakten tot aanscherping van het risicomanagement en tot een prudent kredietintake- en kredietbeheerbeleid. De diverse risicobeheersingsmaatregelen hebben invloed gehad op de reele groei en rentabiliteit van ons bedrijf. In het licht van genoemde ontwikkelingen zijn wij tevreden met de gerealiseerde bedrijfsresultaten.

Het geconsolideerd balanstotaal steeg met 38% tot SRD 3,37 miljard, vooral als gevolg van de herwaardering van de vreemde valuta activa en passiva na de devaluatie van de Surinaamse dollar. De geconsolideerde winst vóór belasting steeg met 16 % tot SRD 46 miljoen, deels door éénmalige koerswinst op onze eigen vreemde valuta positie.

Onze dochteronderneming, de Nationale Trust- en Financierings Maatschappij (NTFM) heeft in 2016 mindere resultaten geboekt dan in 2015. Het balanstotaal kromp met 3% tot SRD 265,5 miljoen en de winst voor belasting met 26% tot SRD 6,2 miljoen. De oorzaak van de afname ligt in de flauwe kredietvraag, aangescherpte intake en dalende rentemarges door de toegenomen cost of funds en groeiende concurrentie.

Op de Surinaamse effectenbeurs bleven de aandelen van de Hakrinbank in trek. De beurskoers steeg met SRD 8 of 2% tot SRD 408 per aandeel van nominaal SRD 0,15. Onze marktkapitalisatie steeg mede daardoor tot SRD 204,5 miljoen.

Over het boekjaar 2016 zal een dividend in contanten van SRD 3,60 en een dividend in aandelen worden uitgekeerd, waarbij voor elke 23 aandelen, één nieuw aandeel zal worden verstrekt. De waarde van het dividend bedraagt, uitgaande van de actuele beurskoers van SRD 408 van een Hakrinbank aandeel, SRD 20,60, hetgeen correspondeert met 35,5% van de nettowinst per aandeel. Vanwege het jubileum jaar is de pay-out ratio hoger dan de gebruikelijke 33,3%. In oktober 2016 is interim-dividend uitgekeerd van SRD 3,60 per aandeel. De bank is bereid fracties van aandelen aan te kopen voor SRD 17,75 per fractie.

In 2016 is het proces om de interne organisatie van de bank te transformeren van een productgerichte naar een meer marktgeoriënteerde organisatie goeddeels doorlopen. Doelstelling is om de slagkracht en efficiëntie van de bank te verbeteren.

De Hakrinbank vierde op 28 juni 2016 haar 80ste verjaardag. Zij dankt de Surinaamse gemeenschap voor het in haar gestelde vertrouwen gedurende vele decennia.
Het jaarverslag over 2016 evenals andere informatie over de Hakrinbank is te vinden op onze website www.hakrinbank.com.

Klik hier voor het jaarverslag over het boekjaar 2016.

Paramaribo, 20 juni 2017

Directie Hakrinbank N.V.
Drs. Jim Bousaid, Algemeen Directeur
    Bekijk recente artikelen
    Bekijk archief