Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Actueel | Persberichten
Persberichten
Halfjaarcijfers 2016 van de Hakrinbank N.V. uitgekomen
4 november 2016

Interim-dividenduitkering van SRD 3,60 per aandeel van nominaal SRD 0,15.

De Hakrinbank heeft heden iets later dan gebruikelijk haar halfjaarrapport 2016 uitgebracht. Hierin zijn opgenomen de geconsolideerde balans per 30 juni 2016, de winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2016 en de toelichtingen daarop, welke zijn beoordeeld door de externe accountant, die hieromtrent een beoordelingsverklaring heeft afgegeven.
De presentatie van dit verslag past in het streven van de Hakrinbank naar waarborging van een transparante bedrijfsvoering en regelmatige informatieverstrekking aan de samenleving en de stakeholders van de bank over de ontwikkelingen binnen haar bedrijf.

Het rapport bevat actuele informatie over de Surinaamse economie en het verloop van zaken binnen de Hakrinbank en haar dochterondernemingen de Nationale Trust- en Financieringsmij. N.V. en Hakrinbank Real Estate N.V.

De directie van de Hakrinbank is niet ontevreden over de bereikte resultaten in het eerste halfjaar, die op geconsolideerde basis iets onder de begrote doelstellingen van het jaarplan 2016 zijn uitgekomen. Bij de beoordeling van de bedrijfsresulaten dient rekening gehouden te worden met de instabiele macro-economische omgeving waarin deze werden gerealiseerd.

Het geconsolideerd balanstotaal steeg in het eerste halfjaar met 32% tot SRD 3,23 miljard. De sterke groei is veroorzaakt door herwaardering van onze vreemde valuta activa en passiva na de diverse devaluaties van de Surinaamse dollar. De geconsolideerde kredietverlening steeg met 15% tot SRD 1.451,4 miljoen, terwijl de kwaliteit van de kredietportefeuille iets terugliep.

De geconsolideerde winst vr belastingen bedroeg SRD 24,9 miljoen, een stijging van circa 2% ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2015.
De bedrijfsresultaten zijn benvloed door de hoge inflatie en wisselkoers depreciatie.

Onze dochteronderneming, de Nationale Trust- en Financierings Maatschappij N.V., presteerde beneden verwachting. Het balanstotaal bleef vrijwel gelijk op SRD 271,3 miljoen, terwijl de winst vr belasting daalde met ruim 13% tot SRD 3,3 miljoen.

Op grond van de gerealiseerde resultaten in de eerste helft van 2016 en rekening houdende met de ontwikkeling van onze BIS solvabiliteitsratio, heeft de Raad van Commissarissen op voorstel van de directie besloten interim-dividend van SRD 3,60 per aandeel van nominaal SRD 0,15 uit te keren. Dit interim-dividend is 50% minder dan dat van vorig jaar en betaalbaarstelling vindt vanaf maandag 7 november a.s. plaats.

Op de Surinaamse effectenbeurs bleven de aandelen van de Hakrinbank in trek bij beleggers. De beurskoers steeg in de eerste 6 maanden van 2016 met SRD 5,-- ofwel 1,25% tot SRD 405, -. Deze koersstijging is minder dan in voorgaande jaren en lijkt gecorreleerd te
2/2
zijn met de schrale economische vooruitzichten en de weerslag daarvan op het bedrijfsleven en bankwezen.
De algemeen directeur van de Hakrinbank, drs. Jim Bousaid, is gezien de macro-economische omgeving redelijk tevreden met de tot nu toe in 2016 geboekte bedrijfsresultaten.

Het halfjaarrapport 2016 welke is verluchtigd met enkele fotos van de viering van het 80-jarig jubileum van de bank welke op 28 juni met de medewerkers is herdacht.

Klik hier voor het halfjaarverslag van de Hakrinbank over het boekjaar 2016.

Paramaribo, 4 november 2016

DIRECTIE HAKRINBANK N.V.
Drs. J.D. Bousaid, algemeen directeur
    Bekijk recente artikelen
    Bekijk archief