Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Actueel | Persberichten
Persberichten
VERDAAGDE AVA HAKRINBANK N.V. RUSTIG VERLOPEN
2 september 2016

De verdaagde Aandeelhouders Vergadering van de Hakrinbank over het boekjaar 2015 van 26 juli jl., welke op 8 augustus in de Ballroom van Hotel Torarica is gehouden, heeft een rustig verloop gekend.

Op de agenda stond de benoeming van nieuwe commissarissen, waarover op de vorige vergadering deining ontstond.

Ter vergadering bleken alle procedures correct te zijn doorlopen, waardoor alle voorgedragen kandidaten werden gekozen tot lid van de Raad van Commissarissen van de Hakrinbank.

Voordat zij daadwerkelijk als commissaris mogen functioneren, dient eerst de Centrale Bank van Suriname een verklaring van geen bezwaar af te geven.

De gekozen commissarissen zijn de heren G. Lau en H. Schurman, namens de particuliere aandeelhouders en de heren R. van Trikt, R. Parmessar en mevrouw Ch. Doekhie, die door de grootaandeelhouder, de Republiek Suriname, waren voorgedragen.

De vergadering uitte haar bezorgdheid omtrent mogelijke ongewenste be´nvloeding van het bankbeleid vanuit de Raad van Commissarissen. De algemeen directeur van de Hakrinbank, de heer J. Bousaid vond deze vrees ongegrond en stelde de aandeelhouders gerust. De Hakrinbank beschikt over robuuste corporate governance processen en structuren die ongewenste be´nvloeding buiten de deur kunnen houden.

De vertegenwoordiger van de Hakrinbank Werknemers Organisatie (HWO) stemde voor alle voorgedragen kandidaten, maar stelde dat zij de ontwikkelingen nauwgezet zullen blijven volgen en indien nodig hun stem zullen laten horen als zaken verkeerd dreigen te gaan.

De aandeelhouders verwelkomden het schrijven van de Centrale Bank van Suriname waarin is aangegeven: ôVan de Staat Suriname wordt verlangd dat hij zijn belang in het geplaatst aandelenkapitaal bij de Hakrinbank N.V. afbouwt. Met de Minister van FinanciŰn, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Staat Suriname, zal nader overleg worden gepleegd aangaande modaliteiten die binnen een periode van twee jaren kunnen worden toegepast om tot afbouw te geraken.

Aangezien de Centrale Bank van Suriname het handelen van de staat in dit kader zal monitoren, is het risico op ongewenste be´nvloeding van het bankbeleid verkleind. Alle stakeholders op de vergadering waren eensgezind van mening dat nu vooruit gekeken moet worden en dat de Hakrinbank in alle rust veder kan groeien en bloeien. De directie is hoopvol gestemd over de toekomst en is blij dat nu de rust is weergekeerd, kort na de 80ste verjaardag van de Hakrinbank.
Het jaarverslag over boekjaar 2015 evenals andere informatie over de Hakrinbank is te vinden op onze website www.hakrinbank.com.

Paramaribo, 11 augustus 2016


Directeur Hakrinbank N.V.
Drs. Jim Bousaid, Algemeen Directeur
    Bekijk recente artikelen
    Bekijk archief