Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Actueel | Persberichten
Persberichten
Hakrinbank halfjaarcijfers 2013
25 september 2013

De Hakrinbank heeft heden haar halfjaarrapport 2013 uitgebracht. Hierin zijn opgenomen de geconsolideerde balans per 30 juni 2013, de winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 en de toelichtingen daarop, welke zijn beoordeeld door de externe accountant. De presentatie van dit verslag past in het streven van de Hakrinbank naar waarborging van een transparante bedrijfsvoering en tijdige informatieverstrekking aan de samenleving en de stakeholders van de bank over de ontwikkelingen binnen haar bedrijf.

Het rapport bevat actuele informatie over de Surinaamse economie en het verloop van zaken binnen de Hakrinbank en haar dochterondernemingen de Nationale Trust- en Financieringsmij. N.V. en Hakrinbank Real Estate N.V.

De directie van de Hakrinbank is tevreden over de bereikte resultaten in het eerste halfjaar, die op geconsolideerde basis redelijk in lijn zijn met de begrote doelstellingen van het jaarplan 2013.

Het geconsolideerd balanstotaal steeg in het eerste halfjaar met SRD.57,6 miljoen of 3% tot SRD.1.922,1 miljoen.

De geconsolideerde kredietverlening nam in dezelfde periode toe met SRD.72,5 miljoen of 8% tot SRD.995,2 miljoen, wat een bevredigend resultaat is. De kwaliteit van de kredietportefeuille bleef op peil met een non performing ratio van 3%.

De geconsolideerde nettowinst vóór belastingen bedroeg SRD.22,2 miljoen, een stijging van circa 10% ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2012. De efficiencyratio verbeterde met 3,1 procentpunt tot 52,8%. De doelstelling blijft deze ratio verder te verbeteren.

De dochteronderneming, de Nationale Trust- en Financierings Maatschappij N.V., presteerde iets beneden verwachting. Het balanstotaal groeide met 9% tot SRD.243 miljoen, echter daalde de winst met bijna 1% tot SRD.4,2 miljoen.

Op grond van de gerealiseerde resultaten in de eerste helft van 2013 en de verwachtingen voor de rest van het jaar heeft de Raad van Commissarissen op voorstel van de directie besloten een interim-dividend van SRD.6,40 per aandeel van nominaal SRD.0,15 uit te keren. Dit interim-dividend is SRD.0,80 of 14% hoger dan dat van de overeenkomstige periode in 2012. Betaalbaarstelling vindt vanaf vrijdag 27 september plaats.

Op de Surinaamse effectenbeurs bleven de aandelen van de Hakrinbank in trek bij beleggers. De beurskoers steeg in de eerste 6 maanden van 2013 met SRD.30,-- ofwel 10% tot SRD.325,--.

De algemeen directeur van de Hakrinbank, drs. Jim Bousaid, is tevreden met de tot nu toe in 2013 geboekte bedrijfsresultaten.

De vooruitzichten voor het tweede halfjaar zijn redelijk, echter zal het recent aangescherpte monetaire beleid van de Centrale Bank van Suriname invloed hebben op het groeitempo en de rentabiliteit van de bank in het tweede halfjaar van 2013.
Klik hier voor het halfjaarrapport 2013.

Paramaribo, 25 september 2013

DIRECTIE HAKRINBANK N.V.

Drs. J.D. Bousaid, algemeen directeur
    Bekijk recente artikelen
    Bekijk archief