Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Actueel | Persberichten
Persberichten
Hakrinbank realiseerde bevredigende bedrijfsresultaten in het boekjaar 2012
30 juli 2013

PERSBERICHT (EMBARGO T/M DONDERDAG 25 JULI – 06.00 UUR)
HAKRINBANK REALISEERDE BEVREDIGENDE BEDRIJFSRESULTATEN IN HET BOEKJAAR 2012

De Hakrinbank heeft in het boekjaar 2012 wederom uitstekende bedrijfsresultaten gerealiseerd. Het geconsolideerde balanstotaal steeg met 26% tot SRD.1,86 miljard en de nettowinst vóór belasting nam met 12% toe tot SRD.43,8 miljoen. De belangrijkste performance ratio’s daalden licht maar bleven absoluut bezien allen op een goed niveau. De Return on Assets bedroeg 1,68% en de Return on Equity kwam uit op 23,7%. De efficiencyratio steeg met 1,5 procentpunt tot 55,9% en de non-performing ratio kredieten bedroeg slechts 2%. De BIS solvabiliteitsratio verbeterde tot 15,1 en was ruim boven de norm van 8%.

De gunstige bedrijfsontwikkeling was het gevolg van het stabiele financiële klimaat en de levendige algemene bedrijvigheid. Daardoor was de kredietvraag op een bevredigend niveau. De kredietuitzettingen namen toe met ca. 14% tot ruim SRD.923 miljoen hetgeen in lijn is met het budget. Bij het consumentenkrediet was sprake van een gezonde groei.

Onze dochteronderneming, de Nationale Trust- en Financierings Maatschappij N.V. die medio 2012 haar 45-jarig bestaan herdacht, heeft een positief boekjaar achter de rug. Het balanstotaal groeide met 14% tot SRD 223 miljoen. De bedrijfsopbrengsten stegen met 6% en de winst vòòr belasting met 4% tot SRD.8,9 miljoen.

Hakrinbank Real Estate N.V., onze nieuwe dochteronderneming die actief zal zijn op de onroerendgoedmarkt, ontplooide in 2012 vooralsnog geen activiteiten.

De koers van het aandeel “Hakrinbank N.V.” steeg opvallend op de effectenbeurs met 31% tot SRD.295,-- per ultimo 2012. In het eerste halfjaar 2013 steeg de koers verder met ruim 10% tot SRD.325,--, hetgeen duidt op toegenomen vertrouwen in onze bankinstelling.

Het uit te keren contant dividend over het boekjaar 2012 beloopt in totaal SRD 20,-- per aandeel van nominaal SRD 0,15 wat hoger is dan in 2011. In augustus 2012 is reeds interim-dividend van SRD 5,60 uitgekeerd, waardoor het slotdividend SRD.14,40 bedraagt.

Tijdens de jaarvergadering die op woensdag 24 juli 2013 plaatsvond in de Ballroom van Hotel Torarica, sprak algemeen directeur Drs. Jim Bousaid, zijn tevredenheid uit over de geboekte resultaten in het boekjaar 2012. Hij ging tijdens de presentatie van het directieverslag in op de macro-economische ontwikkelingen in 2012, die met statistische data over dat jaar werden onderbouwd. Ook werden de ontwikkelingen binnen het bankbedrijf en bij de dochterondernemingen, de Nationale Trust- en Financieringsmaatschappij N.V. en Hakrinbank Real Estate N.V., belicht. Hij verontschuldigde zich voor het feit dat de AVA later dan totnutoe gebruikelijk is werd geconvoceerd, maar gaf aan dat de Directie en Raad van Commissarissen door overmacht in deze situatie zijn geraakt.

Verder gaf hij aan dat Directie en Raad van Commissarissen van de Hakrinbank het privatiseringsproces van de bank ondersteunen en zich zullen inzetten en erop toezien dat de strategische belangen van de bank worden behartigd en dat het proces op een goede en transparante wijze verloopt. Het verkoopproces zal worden voorbereid en begeleid door een commissie in samenwerking met KPMG consultants.

Over enkele weken verschijnt het halfjaarverslag 2013 van de Hakrinbank. De algemeen directeur gaf aan dat de gezonde bedrijfsontwikkeling zich heeft voortgezet in de eerste helft van dit jaar en dat zowel het balanstotaal als de winst zijn gestegen.

De aandeelhouders spraken op de jaarvergadering hun tevredenheid uit over de ontwikkelingen binnen de Hakrinbank in het boekjaar 2012 en het door de Directie gevoerde beleid en het door de Raad van Commissarissen gehouden toezicht.

De Hakrinbank dankt de gehele Surinaamse gemeenschap voor het in haar gestelde vertrouwen.

Het jaarverslag over 2012 evenals andere informatie over de Hakrinbank is te vinden op onze website www.hakrinbank.com.

Paramaribo, 25 juli 2013
Directie Hakrinbank N.V.

Drs. Jim Bousaid,
algemeen directeur
    Bekijk recente artikelen
    Bekijk archief