Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Actueel | Persberichten
Persberichten
Hakrinbank realiseerde bevredigende bedrijfsresultaten in het boekjaar 2010
28 april 2011

De Hakrinbank heeft in het boekjaar 2010 bevredigende bedrijfsresultaten gerealiseerd. Het geconsolideerde balanstotaal steeg met 15% tot SRD.1,27 miljard en de nettowinst vóór belasting nam met 10% toe tot SRD.31,1 miljoen. De belangrijkste performance ratio’s bleven allen op een goed niveau. De Return on Assets bedroeg  1,67% en de Return on Equity kwam uit op 24,3%. De effiencyratio liep terug met 1,5 procentpunt tot 56,3% en de non-performing ratio kredieten bedroeg slechts circa 2%.

De bevredigende bedrijfsontwikkeling is het gevolg van een samenstel van factoren. Zo heeft onze instelling geprofiteerd van de redelijke economische groei. Daardoor was de kredietvraag op een bevredigend niveau. De kredietuitzettingen namen toe met 17,8% tot ruim SRD.718 miljoen hetgeen iets meer was dan gebudgetteerd. Bij het consumentenkrediet was sprake van een matige groei.
Daarnaast heeft het gevoerde bedrijfsbeleid vruchten afgeworpen, waardoor overall bevredigende resultaten werden geboekt.

De belangrijkste bedrijfsdoelstellingen in 2010 waren duurzame groei, verbetering van de rentabiliteit, aanscherping van het balansbeheer, verhoging van de efficiency, versterking van het risicomanagement evenals customer relationsmanagement. Andere doelstellingen waren verhoging van het niveau van tevredenheid bij het personeel en social corporate citizenship. Deze doelstellingen zijn goeddeels gerealiseerd.

Onze dochteronderneming, de Nationale Trust- en Financierings Maatschappij N.V., heeft een gematigd positief boekjaar achter de rug. Het balanstotaal groeide met 9% tot SRD 183 miljoen. De bedrijfsopbrengsten daalden met 2% en de winst vòòr belasting nam af met 5% tot SRD.8,9 miljoen. De productiegroeipercentages lagen onder het budget als gevolg van een minder levendige markt van het consumentenkrediet en de aangescherpte krediet-intake. 

De koers van het aandeel “Hakrinbank N.V.” steeg op de effectenbeurs met 8% tot SRD.205,-- per ultimo 2010. Inmiddels is de koers verder gestegen tot SRD.210,--. Het uit te keren cashdividend over het boekjaar 2010 beloopt SRD 14,40  per aandeel van nominaal SRD 0,15, hetgeen 10,1% hoger is dan in 2009. Dit correspondeert met een dividendpercentage van 7,3% en een dividend pay-out ratio van 33,7%.
Er is reeds interim-dividend uitgekeerd in augustus 2009 van SRD 4,40 per aandeel; derhalve bedraagt het slotdividend SRD 10,--. De koersstijging van het aandeel Hakrinbank op de Surinaamse effectenbeurs en het dividend leveren een aantrekkelijk totaal rendement van 15,2% op voor de aandeelhouder evenals een gunstige koers/winstverhouding.

Tijdens de jaarvergadering die op woensdag 27 april 2011 plaatsvond in de Ballroom van Hotel Torarica, sprak algemeen directeur Drs. Jim Bousaid, zijn tevredenheid uit over de geboekte resultaten in het boekjaar 2010. Hij ging tijdens de presentatie van het directieverslag in op de macro-economische ontwikkelingen in 2010, die met statistische data over dat jaar werden onderbouwd. Ook werden de ontwikkelingen binnen het bankbedrijf  en bij de dochteronderneming, de Nationale Trust & Financieringsmaatschappij N.V., belicht.
Tijdens de vergadering traden 3 commissarissen af te weten mevrouw G. Lie Sem-Nawikromo, en de heren H. Ramdhani en Drs. M. Sandvliet. Door de Raad werd voorgesteld in hun plaats te benoemen  mevrouw Mr. G. Stirling en de heren. Mr. R. Vos en R. Smit tot commissaris van de Hakrinbank.
De toegenomen omgevingsrisico’s zullen effect hebben op de performance van de bank in 2011. Dit jaar zal dan ook één zijn van consolidatie van de goede resultaten die in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Ook zal de nadruk liggen op verbetering van de interne organisatie van de bank en de bedrijfsprocessen teneinde de operationele efficiency te verbeteren. In de projecties is rekening gehouden met bescheiden groeipercentages van zowel activa als rendement. Gestreefd wordt naar gezonde, duurzame groei.

De aandeelhouders spraken op de jaarvergadering hun tevredenheid uit over de ontwikkelingen binnen de Hakrinbank in het boekjaar 2010.

De Hakrinbank dankt de gehele Surinaamse gemeenschap voor het in haar gestelde vertrouwen.

Het jaarverslag over 2010 evenals andere informatie over de Hakrinbank zijn te vinden op onze website www.hakrinbank.com.

Paramaribo, 27 april 2011
Directie Hakrinbank N.V.

Drs. Jim Bousaid,
algemeen directeur
    Bekijk recente artikelen
    Bekijk archief