Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Actueel | Persberichten
Persberichten
Hakrinbank verlaagt de basisrente op SRD kredieten met 2%
1 februari 2007

De Hakrinbank N.V. verlaagt ingaande 15 januari 2004 de rente op Surinaamse Dollar kredieten met 2 procentpunten.
Deze renteverlaging is mogelijk geworden door de verbeterde macro-economische omgeving die nu duidelijke tekenen van stabiliteit vertoont. Dit blijkt o.a. uit de dalende inflatie en de stabiele wisselkoers. Nu er een redelijke mate van economische stabiliteit is bereikt, is het noodzakelijk dat wij onze energie richten op het bewerkstelligen van economische groei.
Onze bank hoopt danook dat deze verlaging de economische activiteit in ons land verder zal stimuleren en de economische groei een krachtige impuls zal geven. Met deze verlaging wordt ook een bijdrage geleverd aan de succesvolle introductie van de Surinaamse Dollar door de rentekosten als onderdeel van de kostprijs van goederen en diensten omlaag te brengen.
Een verdere verlaging van de debetrente in de toekomst is mogelijk als het stabilisatiebeleid wordt gecontinueerd en ook als de Centrale Bank van Suriname haar sterk restrictieve monetaire beleid herziet.
Gezien de mate van stabiliteit in de Surinaamse economie lijkt de tijd te zijn aangebroken om het monetaire beleid successievelijk te versoepelen. Dat zal gunstig uitwerken op de kredietkosten, de economische groei en de internationale concurrentiepositie van het Surinaamse bankwezen.
De Hakrinbank spreekt de hoop uit dat de beleidsmakers in 2004 de macro-economische stabiliteit zullen kunnen behouden zodat de rust op financiŽle- en andere markten kan worden bevorderd.

Paramaribo, 23 december 2003
Directie Hakrinbank N.V.
Drs. J.D. Bousaid,
Algemeen Directeur
    Bekijk recente artikelen
    Bekijk archief