Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Actueel | Persberichten
Persberichten
Hakrinbank verlaagt basisrente van 21% naar 18%
1 februari 2007

De Hakrinbank N.V. verlaagt ingaande 15 september a.s. haar basisrente voor zakelijke kredieten van 21% naar 18%. Voor gegoede kredieten is een korting op de basisrente mogelijk. Dit is de tweede verlaging in dit jaar. Begin januari was de basisrente reeds verlaagd van 23% naar 21%.
De renteverlaging is een direkt gevolg van de duidelijk verbeterde macro-economische omgeving welke resulteert in een teruggang van de inflatie en stabiliteit van de wisselkoers. Verder ook de versoepeling van het monetaire beleid van de Centrale Bank van Suriname tot uiting komende in een graduele verlaging van de verplichte kasreserve die banken renteloos bij de moederbank dienen aan te houden.
Indien de economische stabiliteit gecontinueerd wordt en het monetaire beleid verder versoepeld wordt – hetgeen onze bank zeer wenselijk acht – is een verdere renteverlaging in de nabije toekomst mogelijk. De renteverlaging geldt ook voor het consumentenkrediet dat door onze dochteronderneming, de Nationale Trust & Financieringsmaatschappij, wordt verstrekt.
De rente berekening bij deze instelling geschiedt gestaffeld, hetgeen inhoudt dat de rente op dagbasis wordt berekend over het actueel uitstaande saldo. En dus niet op disconto-basis zoals gebruikelijk bij andere instellingen waarbij de rente voor de volle looptijd wordt berekend over de hoofdsom en vervolgens bij de kredietverstrekking wordt opgeteld bij deze hoofdsom.
Het is duidelijk dat in zo’n geval de effectief te betalen rente veel hoger uitvalt dan het (lage) disconto rentepercentage dat gepropageerd wordt.
De Hakrinbank hoopt dat deze renteverlaging zal leiden tot een additionele impuls voor economische activiteiten en een verlaging van het prijsnivo in ons land.


Paramaribo, 30 augustus 2004
Directie Hakrinbank N.V.
Drs. J.D. Bousaid,
Algemeen Directeur
    Bekijk recente artikelen
    Bekijk archief