Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Consumer | Lenen | Standby Kredietfaciliteit
Standby Kredietfaciliteit

Handige overbrugging tot de volgende salarisstorting!

Met een Standby krediet van de  Hakrinbank NV heeft u als client de mogelijkheid naar behoefte tot een van te voren overeengekomen maximumbedrag (de kredietlimiet) geld op te nemen. U mag dus rood staan en maandelijks bij salarisstorting wordt het openstaand saldo verrekend. De limiet van de standby faciliteit bedraagt maximaal 75% van het netto-inkomen. 

Voordelen:
  • Client beslist zelf wanneer en hoeveel hij wil opnemen.
  • Rentebesparing omdat de bank slechts rente in rekening brengt over het opgenomen bedrag en gedurende de tijd dat de client ‘rood staat’.
Tarieven:
Debetintrestpercentage : 19% p/jaar
Kredietprovisie  : 1% p/kwartaal

Wie komen in aanmerking?
Girorekeninghouders die tenminste 1 jaar in vaste loondienst zijn bij een solide werkgever en van wie het salaris minimaal 6 mnd. op de girorekening bij de Hakrinbank wordt gestort.
Persoonlijk Lenen