Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Corporate | Verzekeren | Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid

In Suriname wordt de naam Wettelijke Aansprakelijkheid Bedrijven(WAB) gebezigd.
Het doel van deze verzekering is de bescherming van het vermogen van de verzekerde(n). De WAB kent als verzekerde(n) de:
- verzekeringnemer
- ondergeschikten van de verzekeringnemer

Men spreekt bewust niet van werknemers maar van ondergeschikten. Bij werknemers dient men meestal te denken aan personeelsleden die in vaste dienst zijn. Ondergeschikten is een ruimer begrip. Dit omvat ook de personen, die de verzekeringnemer via een uitzendbureau heeft aangetrokken of  vanwege aan apart onderzoek binnen het bedrijf in “dienst”(consultants) zijn. De meeste WAB’s noemen de bestuurders en commissarisen van een bedrijf apart als verzekerden. Ook zij kunnen, handelend in hun hoedanigheid voor het verzekerde bedrijf, schade toebrengen en aansprakelijk zijn.
Treasury