Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Corporate | Verzekeren | Construction All Risk verzekering
Construction All Risk verzekering

De C.A.R.-polis beschermt de belangen van alle bij de uitvoering van een bouwprojekt betrokken partijen, zowel voor de schade door vernieling of beschadiging van het werk als door verdwijning (diefstal)van verzekerde bouwmaterialen, alsmede voor schaden aan derden toegebracht bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Met de bij de bouw betrokken partijen bedoelen wij de opdrachtgever, aannemer(s), onderaannemer(s), installateur(s), architekt(en), adviseur(s)en constructeurs. Leveranciers- niet actief medewerking verlenend aan de bouw- blijven buiten de hierboven genoemde groep.
Beleggen