Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Corporate | Verzekeren | Wettelijke ongevallen verzekering
Wettelijke ongevallen verzekering

De Surinaamse Ongevallen Regeling 1947, oftewel de SOR is een bij wet verplicht gestelde verzekering. De werkgever is verplicht zijn werknemers te verzekeren tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen, hen in verband met hun dienstbetrekking overkomen. Ongevallen van huis naar het werk en omgekeerd worden eveneens gerekend tot ongevallen in verband met de dienstbetrekking.

Een werknemer komt krachtens de SOR in aanmerking voor medische behandeling, loonuitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, een invaliditeitsuitkering bij blijvende invaliditeit en vervoerskosten i.v.m. het ongeval.
Beleggen