Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Corporate | Bedrijfsfinancieringen | R/C Kredieten
R/C Kredieten

Financiering van uw werkkapitaal

Het gaat prima met uw bedrijf maar de inkomsten en uitgaven zijn niet altijd volledig op elkaar afgestemd, waardoor er weleens liquiditeitsspanningen kunnen ontstaan. Een rekening courant krediet van de Hakrinbank NV kan voor dit liquiditeitstekort de oplossing zijn. De ervaren en deskundige accountmanagers van de Hakrinbank kijken samen met u naar uw bedrijfssituatie en verstrekken advies op maat.

Met een rekeningcourant faciliteit doet u cash opnames tot de vastgestelde limiet, en stort u de bedrijfsopbrengsten vervolgens weer op de rekening. Rente wordt u alleen in rekening gebracht  over de debetstanden en u kunt naar behoefte ook weer gelden opnemen tot de overeengekomen limiet. Bent u actief in de landbouw, vraag dan geheel vrijblijvend informatie op over onze seizoenkredieten, waar beschikbaarstelling en aflossing optimaal afgestemd zijn op fluctuaties in de behoefte aan werkkapitaal.

Kenmerken van een R/C:
 • U betaalt alleen rente over de daadwerkelijke debetstanden
 • De looptijd is tot wederopzegging door een van beide partijen.
 • Aantrekkelijke rente
 • De hoogte van de limiet wordt in overleg en afhankelijk van uw werkkapitaalbehoefte vastgesteld
 • Is bestemd voor de financiering van investeringen in vlottende activa met name voorraden en debiteuren
Wat heeft de bank van u nodig om de aanvraag in behandeling te nemen:
 • Een uitreksel uit het geboorte register van de aanvrager en verkort cv
 • Duidelijke legitimatie: een ID-kaart, rijbewijs of paspoort
 • Uitreksel K.K.F. / vergunningen
 • Statuten, RVC samenstelling en Direktie bij rechtspersonen
 • T.a.v. de hypothecaire dekking: Landmeterskaart, hypothecair uitreksel
 • Taxatie rapport
 • F.e.o. staat met risico adres;.
 • Cessielijsten met vermelding van de vervaldag van de vorderingen
 • Gegevens m.b.t bestaande verzekeringen
 • Financiele gegevens van uw bedrijf
Treasury