Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Actueel
Actueel
Lees hier alle actuele informatie van de Hakrinbank.Hakrinbank Jaarverslag 2018
1 augustus 2019

Directie Hakrinbank redelijk tevreden over het boekjaar 2018

De Hakrinbank heeft in het boekjaar 2018 haar marktpositie verstevigd, hetgeen tot uiting is gekomen in een toegenomen marktaandeel. De in 2018 gerealiseerde resultaten kwamen tot stand in een redelijk stabiele macro-economische omgeving, met een stabiele wisselkoers en dalende inflatie. De groei van het lokaal bedrijfsleven, voornamelijk het midden- en kleinbedrijf was wel beperkt, hetgeen met name invloed had op het rentebedrijf van de bank.

Het geconsolideerd balanstotaal steeg met 12% tot SRD. 4,64 miljard. De winst voor belastingen nam af met 13% tot SRD. 47,8 miljoen. Het rendement was vooral in de eerste helft van het jaar teleurstellend, waarbij in de tweede helft er een verbetering optrad. Door de grotere groei van het balanstotaal ten opzichte van het rendement en eigen vermogen is de BIS ratio in 2018 verminderd. Hierdoor zal de bank over het boekjaar 2018 geen dividend uitkeren aan haar aandeelhouders.

De Hakrinbank heeft geparticipeerd in de emissie van de DSB Bank in november 2018 en een belang van 18% verworven. Het doel hiervan is het bevorderen van een strategische samenwerking tussen beide bankinstellingen gericht op het realiseren van schaal- en synergievoordelen. De banken zien deze voordelen met name op het gebied van ICT, betalingsverkeer, waaronder creditcard transacties en compliance.

De Hakrinbank heeft in 2018 ook haar innovatieve kracht verbeterd; zo maakte de bank met de introductie van Hakrinbank Online Payment (HOP) het online betalen ten laste van een SRD rekening mogelijk. De Hakrinbank heeft een hoge groei ambitie en het uitbrengen van innovatieve financiŽle diensten neemt daarbij een belangrijke plaats in. Dit om de customer experience, ofwel de klantervaringen te verbeteren. De bank zal op korte termijn ook mobile payment in Suriname introduceren.

Om de groei te financieren, alsmede de BIS ratio te verbeteren zal de Hakrinbank een aandelenemissie te houden in oktober 2019. De Staat heeft hierbij, bij schrijven van de Minister van FinanciŽn aangegeven, dat zij gezien haar besluit om het belang van de Staat in de Hakrinbank af te bouwen naar 20%, niet zal participeren in de emissie. Hierdoor zal het belang van de Staat in de Hakrinbank afnemen tot circa 35% en mogelijk zelfs lager.

Het jaarverslag 2018 evenals andere informatie over de Hakrinbank N.V. is te vinden op onze website: www.hakrinbank.com.

Klik hier  voor het jaarverslag 2018 van de Hakrinbank N.V.

Paramaribo, 31 juli 2019
DIRECTIE HAKRINBANK N.V.
Drs. Rafiek P.V. Sheorajpanday, Algemeen Directeur.


    Bekijk recente artikelen
    Bekijk archief