School PL

school pl 2021

De School PL is speciaal bestemd voor de financiering van diverse schoolbenodigdheden.

De aktie wordt dit jaar gehouden tot en met 15 oktober 2021 waarbij een speciaal rentetarief geldt.

Voorwaarden:

De voorwaarden die van toepassing zijn bij het aanvragen van een persoonlijke lening zijn hieronder opgenomen:

  • U geeft als dekking een looncessie.
  • De maandelijkse aflossing mag niet hoger zijn dan ongeveer 35% van het netto gezinsinkomen of 60% van de netto-inkomsten.
  • U dient bij voorkeur minimaal 2 jaar in vaste loondienst of in zelfstandig beroep te zijn.
  • Indien nodig kan er om een borg worden gevraagd.

Voor het aanvragen van de school PL dient u onderstaande stukken in te dienen:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een recente werkgeversverklaring (waarin opgenomen, woonadres, datum indiensttreding en de functie).
  • Een recente salarisslip.
  • Een recente CBB uittreksel
  • Een recent dagafschrift indien uw salarisrekening bij een andere bank is ondergebracht.
  • Saldo-opgaven van eventueel elders afgesloten leningen.

 

De goedkeuringsprocedure en andere administratieve werkzaamheden nemen maximaal 48 uren in beslag.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de NTFM of één van de Hakrinbank filialen. Onze deskundige medewerkers ontvangen u graag voor een persoonlijk gesprek.