Aansprakelijkheid

Wanneer men aansprakelijk wordt gesteld, wordt men in zijn vermogen aangesproken. Het kan om een kleine schade gaan, maar het kan ook om zeer grote bedragen gaan. In de behoefte aan de bescherming van dit vermogen ligt nu het ontstaan van de aansprakelijkheidsverzekering. Hier wordt dus het vermogen van de particulier beschermd.

Deze verzekering verleent dekking tegen de door de verzekerden aangerichte schade aan derden door een onrechtmatige daad, onvoorzichtigheden en nalatigheden begaan in de hoedanigheid van particuliere persoon.
Onder de aansprakelijkheidsverzekering zijn gedekt:

  1. De verzekeringnemer
  2. De met hem samenwonende echtgenote
  3. Inwonende ongehuwde (pleeg)kinderen
  4. Uitwonende minderjarige (pleeg)kinderen
  5. Inwonende ouders of schoonouders van de verzekerde

Gedekte risico’s

Dekking tegen de geldelijke gevolgen van aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door:

  • Kinderen
  • Huispersoneel
  • Huisdieren

Premietarief:

Voor een verzekerd bedrag van maximaal SRD.20.000,00 per gebeurtenis betaalt u een premie van SRD.65,00 per jaar excl. OB en kosten.