Incasso dividend ten behoeve van cliënten

Indien uw effecten bij ons in open bewaring zijn, dragen wij tegen minimale kosten zorg voor de inning van uw dividenden. De vergoeding bedraagt 2% van het uit te betalen bedrag.