Manager Facility Management

Op de Afdeling Facility Management (FM) zijn wij op zoek naar een gedreven: Manager Facility Management

De Manager Facility Management is verantwoordelijk voor het leiden en de inrichting van de afdeling Facility Management teneinde de faciliteiten die de bank voor haar bedrijfsvoering nodig heeft inplace te hebben, waarbij zowel de veiligheid, een goede customer experience, alsook employee experience gewaarborgd blijven en continu worden verbeterd.

Wat gaat u doen?

 • Ontwikkelt het Facility Managementbeleid als onderdeel van het Operations beleid conform de Hakrinbank strategie-, planning- en control cyclus.
 • Adviseert de Snr manager Operations met betrekking tot policy en richtlijnen voor het Facility Managementbeleid.
 • Ontwikkelt kwaliteitsstandaarden c.q. normen voor huisvesting, beveiliging, logistiek en inkoop en monitort de geleverde prestaties.
 • Ontwikkelt het (fysieke en elektronische) beveiligingsbeleid van de bank die ter goedkeuring aan de directie wordt voorgelegd.
 • Ontwikkelt een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving, analyseert de behoeften van de organisatie (afdeling, functioneel domein) en doet voorstellen voor verbetering van de facilitaire activiteiten.
 • Stelt een (meerjarig)onderhoudsplanning op en adviseert m.b.t vervanging van de opstallen, het wagenpark, de technische installaties, de machines, het meubilair en de apparatuur van het hoofdkantoor en de filialen.
 • Draagt zorg voor de uitvoering van logistieke processen en de operationele ondersteuning aan de bank.
 • Draagt zorg voor de uitvoering van het jaarlijks onderhoud, renovatie van gebouwen, nieuwbouw, herinrichting van terreinen en infrastructuur.
 • Is verantwoordelijk voor de bewaking en beveiliging van alle fysieke locaties en het vaststellen van beveiligingsstandaarden.
 • Is verantwoordelijk voor het aantrekken van dienstverleners voor de facilitaire diensten en de inkoop van producten t.b.v. de gehele bank.
 • Draagt zorg voor het contractmanagement (de naleving van de contracten binnen de afdeling) en het relatiebeheer met de dienstverleners en leveranciers, maakt afspraken met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening (servicelevel agreements) en monitort de naleving hiervan.
 • Bewaakt de goedgekeurde budgetten voor facilitaire diensten en vermijdt budgetoverschrijdingen.
 • Realiseert kwaliteit van de dienstverlening op tactisch en operationeel niveau.
 • Rapporteert de voortgang van de afdelingsplanning van Facility Management.
 • Rapporteert de besteding van het budget en eventuele overschrijdingen van het budget.
 • Is verantwoordelijk voor een adequate inrichting van de afdeling Facility Management.
 • Is verantwoordelijk voor een effectieve, efficiënte en actuele structuur van de bedrijfsprocessen en werkinstructies.
 • Is verantwoordelijk voor de creatie en registratie van benodigde gegevens in MIS.
 • Geeft leiding aan de Facility Management
 • Draagt zorg voor de uitvoering van plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken in overeenstemming met de HR-plannings- en beoordelingscyclus.
 • Zorgt voor een juiste inzet (allocatie en motivatie) van de direct reports en draagt daarbij zorg voor een goede kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting.
 • Draagt zorg voor de planning en uitvoering van projecten binnen eigen verantwoordelijkheidsgebied.
 • Neemt deel aan organisatie brede projecten en realiseert deze efficiënt en effectief binnen de gestelde tijd en budget

Wat vragen wij?

 • WO Management (Economie,WTB, FM).
 • 3 jaar in vergelijkbare functie.
 • Ervaring met onderhandelen en het opstellen van contracten.
 • Aantoonbare ervaring met vastgoedbeheer en onderhoud gebouwinstallaties.
 • Affiniteit met het bankwezen.
 • Kennis van en ervaring met Facilitymanagement.
 • Kennis en ervaring van AO-procedures en werkinstructies.
 • Algemene kennis van IT en in gebruik zijnde systemen ter ondersteuning van Facilitymanagement.

Bent u ervan overtuigd dat u deze uitdaging aan kunt?

U mag dan uw motivatiebrief en volledig CV tot uiterlijk 30 juli 2021 mailen naar solliciteren@hakrinbank.com t.a.v. Manager Human Resources of solliciteer meteen d.m.v. het onderstaand formulier:


Solliciteer Nu

GeboortedatumUpload een .pdf of doc(x) file | Max. 2MB
Upload een .pdf of doc(x) file | Max. 2MB